Tarım-köy kültüründe kadının yeri

İnsanlığın yarattığı manevi-maddi kültürün tüm değerleri, onun emeğinin sonucu olduğu gibi, bu yaratımlar için sarfedilen emekler sayesinde günümüze kadar gelebilmiştir. Tarım-köy kültüründe emek kutsaldır ve kutsal olanın değeri de herhangi maddi bir karşılıkla ölçülemez. Her şeyden önce bu kültürün ideolojik önderi ve politik öncüsü olan ana-kadının emeği, en yaratıcı, yaşatıcı, üretici, besleyici ve dolayısıyla kutsal… Weiterlesen Tarım-köy kültüründe kadının yeri

Kadının doğasındaki paylaşım komünal ekonominin kendisidir

Kürdistan’da geliştirilen ekonomik soykırımı en derinden yaşayan kadınlardır. Yaşamın her alanında emek sahibi olan kadın, günümüzde emeğinin karşılığını alamayan kadın durumuna getirilmiştir. Sınıflı toplumla her türlü baskı altına alınan kadınlar en çok da ev içine kapatılarak yaşamın üretici yanından uzaklaştırılmıştır. Günümüz kapitalist sisteminin kadın hakları diye çıkarttığı bazı yasalar ise onu liberalleştirdi ve metalaştırdı. Kadına… Weiterlesen Kadının doğasındaki paylaşım komünal ekonominin kendisidir

Genç kadında gerçekleşen evren ilkesi

Genç kadınların her an çoğalttıkları anlam, etraflarına yaydıkları yaşam enerjisi, her yerde ve her zaman bulundukları ortamın ilgi odağı olmaları, ortamları etkilemeleri ve daha sayabileceğimiz birçok özellik, doğurganlıkla bağlantılı olarak genç kadındaki çoğalma özelliğinin eylemselleşmesidir. İnsan çoğaldıkça, çeşitlendikçe, farklılaştıkça ve bu üç eylemi süreklileştirdiği müddetçe yaratıcılığa ulaşabilir. İnsan türünde çoğalma, çeşitlenme ve farklılaşmanın en fazla… Weiterlesen Genç kadında gerçekleşen evren ilkesi